DVD

Realizacja tego projektu DVD była możliwa
tylko z pomocą niżej wymienionych osób:
Teatr Ludowy Tradycja w Okleśnej
Zbigniew Klatka
Piotr Kapcia
Ewelina Zawadzka
Iwona i Krzysztof Kudaciakowie – APRIM w Chrzanowie

za co serdecznie dziękuję
Piotr Kłeczek